Indien een rekening niet tijdig betaald is, dan mag een incassobureau kosten rekenen. Deze kosten worden ook wel incassokosten genoemd. Incassokosten mogen enkel in rekening worden gebracht wanneer men zich aan strikte regels heeft gehouden. Ons advies: controleer eerst of de kosten rechtmatig in rekening gebracht zijn voordat u de kosten klakkeloos voldoet.

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser moet maken om een vordering bij de schuldenaar te innen. Het betreft kosten die worden gemaakt door de schuldeiser voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Deze kosten worden incassokosten genoemd, maar worden in de praktijk voor onder verschillende benamingen, namelijk:

  • administratiekosten;
  • bureaukosten;
  • aanmaankosten (w.o. kosten aangetekend verzenden);
  • buitengerechtelijke kosten.

14-dagenbrief verplicht bij consumenten

Voordat een schuldeiser incassokosten in rekening mag brengen, dient er een zogenaamde ’14-dagenbrief’ verstuurd te zijn. Dit is een aanmaning waarin een betaaltermijn staat van 14 dagen. Het is belangrijk dat de termijn volgens de brief pas ingaat wanneer de brief ontvangen is door de schuldenaar. De navolgende teksten zijn volgens de Hoge Raad onvoldoende: “binnen 14 dagen na heden” en “binnen 14 dagen na dagtekening”. De aanmaning moet daarnaast ook de gevolgen aangeven indien er niet betaald wordt, de hoogte van de incassokosten die vervolgens verschuldigd zijn en de hoogte van de BTW over de incassokosten indien dit van toepassing is.

Hoe hoog mogen de incassokosten zijn?

De hoogte van de incassokosten zijn wettelijke geregeld. De wet stelt een maximumpercentage vast van 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag van € 40,00. Dit tarief geldt voor vorderingen tot € 2.500,00. Over de navolgende € 2.500,00 geldt een tarief van 10% van de hoofdsom enzovoort.

Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Hulp nodig bij jouw financiën? Wij helpen je graag!

Afspraak maken
Altijd bereikbaar om u te helpen

Contact ons