Beschermingsbewind

Als u om wat voor reden dan ook op financieel gebied (tijdelijk) niet volledig voor uzelf kunt zorgen, dan kan beschermingsbewind een passende oplossing zijn. Beschermingsbewind is geschikt voor mensen met problematische schulden, mensen met een verstandelijke beperking, Alzheimerpatiënten, psychiatrisch patiënten of mensen met een verslaving.

Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Bij bewind neemt de bewindvoerder de zorg over de geldzaken over.  De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over zijn vermogen en goederen. Het doel van bewind is het op orde brengen, beheren en beschermen van het vermogen van de betrokkene. Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de kantonrechter. De kantonrechter controleert ieder jaar of de bewindvoerder de financiële belangen van de betrokkene goed behartigt.

Beschermingsbewind in de praktijk

In de praktijk zal een bewindvoerder zorgdragen dat alle financiële zaken op een juiste manier behartigt worden. De bewindvoerder zorgt voor tijdige betaling van de vaste lasten, voor de aanvraag van een uitkering of toeslag. Deze betalingen worden verricht van een zogenaamde beheerrekening.

U krijgt daarentegen de beschikking over een eigen leefgeldrekening, waarvan u uw boodschappen en andere huishoudelijke uitgaven kunt voldoen. Post, e-mails en andere stukken omtrent uw financiële administratie worden afgehandeld door uw bewindvoerder.

Indien er sprake is van schulden, zal uw bewindvoerder het contact met alle betrokken partijen overnemen. De bewindvoerder zal afspraken maken met de schuldeisers omtrent afbetalingen of de bewindvoerder zal u begeleiden naar een schuldsaneringstraject. Indien mogelijk wordt er altijd gestreefd naar een situatie waarin u zelf uw financiële belangen kunt behartigen.

Tarieven beschermingsbewind

Iedere professionele bewindvoerder dient zich aan wettelijk vastgestelde tarieven voor bewindvoering te houden. Heeft u een minimuminkomen of een uitkering? De kans is dan groot dat u in aanmerking komt voor vergoeding van uw bewindvoeringskosten. Voorgenoemde geldt ook als u een hoge schuldenlast heeft en daardoor de bewindvoeringskosten niet kunt betalen.

Deze vergoeding wordt ook wel bijzondere bijstand genoemd. Schikt Bewind zal hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente. De gemeente waarin u woonachtig bent zal vervolgens uw situatie beoordelen. Meer informatie? Wij helpen u graag!

Bekijk onze tarieven

Persoonlijke begeleiding

Bij Schikt Bewind staat u op nummer één! Wij vinden persoonlijke aandacht erg belangrijk. U krijgt bij ons niet continu een ander persoon aan de telefoon, maar direct uw contactpersoon.

Transparant

Een goede samenwerking begint met een open, eerlijke en transparante omgeving. Dit creëren wij doordat u 24 uur per dag, 7 dagen per week inzicht heeft in uw eigen administratie.

Professioneel

Schikt Bewind staat onder toezicht van de rechtbank. Daarnaast is Schikt bewind aangesloten bij een landelijk collectief van zelfstandige bewindvoerders, te weten Budgeteer.

Stappenplan

1. Aanmelden en intakegesprek.

Het traject start met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt uw probleem of behoefte besproken. Samen zal er gekeken worden naar een passende oplossing in uw situatie. Het kan zijn dat u meer baat heeft bij budgetbeheer of budgetcoaching dan bij beschermingsbewind. Uw persoonlijke situatie bepaalt welke maatregel het beste bij u past. Wij kijken niet alleen naar uw financiële situatie, maar ook naar uw sociale situatie.

2. Aanvraag van beschermingsbewind

Beschermingsbewind dient bij de kantonrechter aangevraagd te worden, omdat het een wettelijke maatregel betreft. Om de aanvraag in te dienen, dient u allereerst een bewindvoerder te kiezen. Vervolgens vult u, samen met uw bewindvoerder, enkele formulieren in. Deze formulieren dienen vervolgens opgestuurd te worden aan de kantonrechter. Beschermingsbewind kan door u of door een relatie worden aangevraagd. Denk hierbij aan uw echtgenoot, uw geregistreerd partner, een bloedverwant of uw voogd.

3. Toekenning beschermingsbewind

Nadat de aanvraag bij de kantonrechter ingediend is, zal het verzoek gecontroleerd worden door de rechtbank. Op het moment dat de aanvraag compleet is, zal er een zitting gepland worden. U zal hiervoor een uitnodiging ontvangen van de rechtbank. Bij de zitting is een rechter en griffier aanwezig alsook de door u voorgestelde bewindvoerder. U dient zelf uiteraard tevens aanwezig te zijn. Tijdens de zitting zal de kantonrechter uitleg geven wat beschermingsbewind precies inhoudt. Hij kan u tevens enkele vragen stellen. De rechter zal ter zitting het besluit nemen of u deze maatregel wel of niet wordt toegekend. De rechter zal het besluit vervolgens schriftelijk communiceren.

4. Taken bewindvoerder

Wanneer beschermingsbewind is toegekend door de kantonrechter, kan uw bewindvoerder starten met zijn of haar werkzaamheden. Zo dient een bewindvoerder een boedelbeschrijving naar de kantonrechter te sturen. Ook krijgt u twee bankrekeningen, namelijk een beheerrekening en een leefgeldrekening. De bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven via de beheerrekening. U krijgt beschikking tot de leefgeldrekening voor het doen van de dagelijkse uitgaven. Uw bewindvoerder wordt jaarlijks gecontroleerd door de rechtbank door middel van een rekening en verantwoording. Uw inkomsten, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden worden gecontroleerd door de rechtbank.

5. Einde beschermingsbewind

Beschermingsbewind wordt in principe voor onbepaalde tijd uitgesproken. Uiteraard kan beschermingsbewind worden opgeheven wanneer het niet langer meer nodig is. De kantonrechter kan beschermingsbewind tevens beeindigen op verzoek van u of uw bewindvoerder.

Hulp nodig bij uw financiën? Wij helpen graag!

Afspraak maken

Veelgestelde vragen

Doorgaans wordt bewindvoering voor onbepaalde tijd uitgesproken, tenzij de rechter een tijdslimiet aan het bewind verbind.
Als u merkt dat een cliënt moeite heeft om zijn financiële administratie op orde te houden, is dat vaak een moment om bewindvoering voor te stellen. Daarnaast kan bewindvoering worden voorgesteld wanneer er sprake is van schuldenproblematiek.
Wanneer u een eigen onderneming heeft of ZZP’er bent, dan komt u niet in aanmerking voor bewindvoering. Wanneer er al sprake is van bewindvoering en een eigen onderneming gaat starten of als ZZP’er aan de slag gaat, dan zullen wij de bewindvoering op moeten heffen. Dit omdat het hebben van een eigen onderneming/ZZP’er zijn financiële consequenties heeft, waardoor wij verantwoordelijk zijn voor uw boekhouding. Dit kunnen wij niet waarmaken waardoor het bewind opgeheven zou moeten worden.
Het kan 2 tot 3 maanden duren voor het bewind door de rechter wordt uitgesproken. Nadat de aanvraag is ingediend, ontvangt u een factuur voor de griffiekosten. Deze kosten dient u te betalen. Indien u deze niet kunt betalen, dan is het mogelijk om hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen via de gemeente waarin u woonachtig bent. De rechtbank verstuurt u een brief over de zittingsdatum. Tijdens de zitting worden er diverse vragen aan u gesteld. Als de zitting is geweest, dan wordt normaliter binnen 3 weken de beschikking verstuurd.
Altijd bereikbaar om u te helpen

Contact ons